เนื้อหา

tra

สรุปกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ผ่านสื่อวีดีทัศน์

-----------------------------------------

  โครงการพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558

 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558

 

  โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558

 

  สรุปภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรประจำปี พ.ศ.2558