บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

Prakasit Surasak Pradit
nontaya panaikorn Y
Pakawat Y Pongsak pradit Wong Y
 woradet Y Audompan Y  Aekkapong Y 
Penluck Y  pawadee Y   Jittima Y
Nareerat Y  Tanwarat Y  pimlapas Y 
Tanapon Y Jurarat Y Aemorn Y
Arnon Y Patchara Y Orntida Y
supassorn Y Attapon Y Chanon Y
Kittipong Y Linda Y Janejira Y 
Luesak Y siripon Piyachat Y
Panyanat Y Assana Y Aumapon Y
sakonnnn Danupon Y Viraya Y
Nuttakarnnnnn Burachen Y Pakornchai Y
ANANSAK Y Cherdsak Y Norapon Y
Chutima Y Taechit Y Alongkot Y 
Sutaevee Y Nopparest Y 50 krit
Tachapon Y patcharawan Y Damrongrit Y
Pitakchai Y  Atichat Y pontep Y
kanit Y PADON Y wichuda Y
TORN Y Jesada Y Noppawan Y
  pradtana Y