Get Adobe Flash player
แสดง # 
ภาพกิจกรรม วัดสัดส่วนบุคลากร เพื่อตัดสูทสวัสดิการมหาวิทายาลัย 04 เมษายน 2559
งานบริหารบุคคลรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย 1 เมษายน 2559 01 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 11 มีนาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 09 มีนาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรขั้นต้น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 04 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ 08 ธันวาคม 2558
งานบริหารบุคคลรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย 1 ธันวาคม 2558 01 ธันวาคม 2558
งานบริหารบุคคลรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย 16 พฤศจิกายน 2558 16 พฤศจิกายน 2558
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสวัสดิการบ้านพัก 04 พฤศจิกายน 2558

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.